Хто ми є


Європейська медійна спілка (ЄМС, англ. European Media Union, EMU) об’єднує творчих працівників — журналістів, працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю, виробництвом медіаконтенту. ЄМС офіційно зареєстрована в Україні як суб’єкт творчої діяльності і є незалежною, громадською, неприбутковою, позапартійною творчою спілкою.

ЄМС створена і діє на засадах добровільного об’єднання і рівноправності її членів, законності та гласності, європейських християнських цінностей, вільного вибору форм і методів діяльності, взаємодопомоги та співробітництва.

Наші цілі


• сприяння розвитку фахової журналістики за всіма її напрямками, включаючи блогоцарину;

• позитивний вплив на виробництво якісного журналістського медійного контенту;

• сприяння захисту в мас-медіа української державності та християнських цінностей;

• захист професійних, соціальних і економічних інтересів журналістів — членів ЄМС;

• розробка пропозицій до державних, регіональних та інших програм, нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток і поліпшення українського інформаційного простору, сприяння втіленню їх у життя. .

Наші завдання


• сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня творчих працівників — працівників медіа;

• обстоювання прав журналістів на одержання і поширення об’єктивної інформації;

• напрацювання практичних фахових рекомендацій щодо реалізації журналістами своїх професійних завдань у медійному просторі в умовах новітніх технологічних можливостей;

• проведення атестації творчих працівників з можливістю видачі в подальшому посвідчення журналіста;

• турбота про правовий, соціальний і професійний захист членів ЄМС.